Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Fel un o Ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored preswyl mwyaf a phrysuraf y DU, rydyn ni’n ymfalchïo yn ymroddiad ein tîm o hyfforddwyr a’n staff ar y lan, sy’n cefnogi ac yn darparu profiad rhagorol i bawb sy’n dod drwy’r drysau.                                 

Os ydych chi’n frwdfrydig am yr awyr agored ac eisiau ymuno â’n tîm, edrychwch yma’n rheolaidd am unrhyw swyddi gwag. Bydd gwybodaeth am swyddi ar ein cyfryngau cymdeithasol hefyd.                 

Pwll Nofio

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

Ar y Lan      

Rheolwr Gwerthiant a Marchnata

Hyfforddi                            

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

Y Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Mae Plas Menai’n cynnig lleoliadau gwaith sy’n para rhwng 6 ac 11 mis gan roi profiad gwerthfawr a chymwysterau hyfforddi awyr agored ychwanegol i chi.

Mae’r rhaglen yn agored i unrhyw un sydd ag o leiaf un cymhwyster hyfforddi ac mae’n para am gyfnod o chwe mis. Mae’n cynnwys CYFLOG ar ffurf lwfans byw misol a llety a phrydau llawn. MWY

Hyfforddwyr Llawrydd

Yn ystod cyfnodau prysur, rydyn ni’n defnyddio hyfforddwyr llawrydd. Os hoffech gael eich ystyried fel rhan o’n cronfa o hyfforddwyr llawrydd, cysylltwch â’r Ganolfan ar 0300 300 3113 a gofynnwch am y Rheolwr Gweithrediadau neu’r Prif Hyfforddwr.