Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

 

 

Fel un o Ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored preswyl mwyaf a phrysuraf y DU, rydynni’n ymfalchïo ynymroddiad ein tîm o hyfforddwyr a’n staff ar y lan, sy’n cefnogi ac yn darparu profiad rhagorol i bawbs y’n dod drwy’r drysau.                                 

Os ydych chi’n frwdfrydig am yr awyr agored ac eisiau ymuno â’n tîm, edrychwch yma’n rheolaidd am unrhyw swyddi gwag. Bydd gwybodaeth am swyddi ar ein cyfryngau cymdeithasol hefyd.                 

Pwll Nofio

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

Ar y Lan      

Swyddog Gwerthiant a Marchnata – Plas Menai

Rydym ynchwilio am Swyddog Gwerthiant a Marchnata brwdfrydigiddatblyguein Rhaglenni Datblygiad Cymunedol ac Academi Awyr Agored. Mae’r gweith gareddau o dan y ddwy raglen yma’n cynnwys Ysgolion Cymunedol, grwpiau ieuenctid lleol a Chlwb Antur llwyddiannus Dreigiau Menai, ynogystal â’n cyrsiau Achub Dŵr, meithrin tîm corfforedig a’n rhaglenni Hyfforddi Hyforddwyr.

Cyflog: £17,200 - £21,500 y flwyddyn ynamodol ar adolygu tâl a graddfa, ac yn ddibynnol ar wybodaeth a phrofiad.
Oriau: 37 awr yr wythnos
Lleoliad: Caernarfon

Contract Tymor Penodol am 18 Mis ydi hwn dros gyfnod Absenoldeb Mamolaeth

Am mwy o wybodaeth

Hyfforddi                            

Hyfforddwr Gweithgareddau Tymhorol – Plas Menai

Rydym yn chwilio am Hyfforddwr profiadol sydd â chymwysterau Canŵio/Caiacio a Mynydda penodol i’n helpu ni i ddatblygu cyfleoedd newydd a phresennol.

Rydym yn chwilio am hyfforddwr sydd â thystiolaeth o 8 tymor o leiaf yn y diwydiant mewn Canolfan Awyr Agored amlddisgyblaethol fawr, neu fel darparwr annibynnol gydag o leiaf un o’r cymwysterau canlynol:

  • BCU Lefel 5 Hyfforddwr môr/mewndirol

  • BCU Darparwr Cwrs Lefel 1 hyfforddwr ac uwch

  • MLTB MIA/MIC

  • MLTB Cyfarwyddwr Cwrs

Cyflog:                  £24,024.56

Oriau:                    37 awr yr wythnos (Contract 9 Mis)

Lleoliad:               Plas Menai, Caernarfon

Am mwy o wybodaeth 

Y Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Mae Plas Menai’n cynnig lleoliadau gwaith sy’n para rhwng 6 ac 11 mis gan roi profiad gwerthfawr a chymwysterau hyfforddi awyr agored ychwanegol i chi.

Mae’r rhaglen yn agored i unrhyw un sydd ag oleiaf un cymhwyster hyfforddi ac mae’n para am gyfnod o chwe mis. Mae’n cynnwys CYFLOG ar ffurf lwfansbywmisol a llety a phrydau llawn. MWY

Hyfforddwyr Llawrydd

Yn ystod cyfnodau prysur, rydyn ni’n defnyddio hyfforddwyr llawrydd. Os hoffech gael eich ystyried fel rhan o’n cronfa o hyfforddwyr llawrydd, cysylltwch â’r Ganolfan ar 0300 300 3113 a gofynnwch am y Rheolwr Gweithrediadau neu’r Prif Hyfforddwr.